Hänt inom byggnadsprojektet

Brytningen av bergsutrymmena

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster valde den 12 juni 2015 Lemminkäinen Infra Oy till entreprenör för brytningen av bergsutrymmena vid Blombackens avloppsreningsverk. ​

Information om avloppsreningsverkets schaktnings- och brytningsarbeten

När schaktningsarbetena färdigställts inleder Lemminkäinen brytning av tunneln i november 2015. Brytningen och bergförstärkningen pågår fram till januari 2018. I Mickelsberg inleds tunnelbrytningen i vecka 39.

Brytningsarbetet på det öppna tunnelavsnittet pågår enligt följande:

  • brytning i öppet schakt vardagar kl. 7–18
  • stenkrossning vardagar kl. 8–18
  • borrning, spontning, lastning och bortforsling av sten vardagar kl. 7–18 och (kl. 18–22 under 55 dB)

Arbetstiderna i tunneln är följande:

  • sprängningar vardagar kl. 7–22, på helgfria lördagar kl. 9–18 
  • bortforsling av krossmaterial mån–fre, vid behov även på veckoslut

Lemminkäinen följer säkerhetsföreskrifter och myndighetsanvisningar på sina byggarbetsplatser. Entreprenören beklagar olägenheterna som byggarbetet orsakar för invånarna och gör allt man kan för att minska och förkorta störningen så gott det går.

Inom entreprenaden bryts allt som allt 910 000 kubikmeter berg före slutet av 2017 via tre tunnlar.

Övervakning av sprängningsarbetena

Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy utför inspektioner av närliggande fastigheter samt vibrationsisolering av känsliga apparater före och efter sprängningsarbetena. Under sprängningsarbetets gång utförs också kontrollmätningar av vibrationerna som sprängningarna orsakar i de närmaste byggnaderna. Mätningarna utförs med kontinuerliga mätare. De tillåtna vibrationsgränserna baserar sig på arbetsministeriets normer för sprängningsbranschen och de har fastställts av en utomstående expert. Brytningsarbetets gång och sprängladdningarnas storlek justeras på basis av erhållna mätresultat så att inga skador kan uppkomma.

Kontakta oss

Vid behov kan du kontakta Lemminkäinens kontaktperson, projektingenjör Jarkko Meriläinen (mobil 0400 753 317), jarkko.merilainen(at)lemminkainen.com.