Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp

Huvudstadsregionens växthusgasutsläpp var år 2014, enligt preliminära beräkningar sammanlagt 5 476 tusen ton CO2-ekv. Räknat per invånare var utsläppen 4,9 ton.

Förändring i totalutsläpp

  • Jämfört med år 2013 -3 %.
  • Jämfört med år 1990 -6 %.

Förändring i utsläpp räknat per invånare

  • Jämfört med år 2013 -4 %.
  • Jämfört med år 1990 -30 %.

Läs mera om huvudstadsregionens växthusgasutsläpp genom att klicka på rubrikerna nedan.

Tilläggsinformation: klimatexpert Johannes Lounasheimo, tfn. 09 156 11, e-post förnamn.efternamn@hsy.fi