Anslutningsräknare för 2019

​​​​​​​​Vid anslutning till HRM:s vattenförsörjningsnät tar HRM ut:

  • en anslutningsavgift
  • en avgift för anslutningsarbeten
  • en avgift för byggande av tomtledningar

Utöver dessa tar HRM ut separata grund- och bruksavgifter för vattenförbrukningen. Med dessa täcker HRM merparten av underhålls- och produktionsavgifterna för sitt vatten- och avloppsnät.

Följande räknarna kan du beräkna en uppskattning av anslutningsavgifter för 2019.