Vattenförsörjningens priser

Vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista 2019 »

Vattenförsörjningens tidigare prislistor och tjänsteprislistor

​​​​​​​​​​​​​​​​I prislistan eller ta​xan fastställs bruksavgifterna och anslutningsavgifterna.

I serviceprislistan fastställs priserna för de olika enskilda tjänsterna som kan beställas.
HRM:s styrelse gör besluten angående priserna.

Genom avgifterna som uppbärs för vattnet och anslutning till nätet täcks alla kostnaderna för vattenförsörjningen. Till dessa hör bland annat

  • anskaffning av vattnet
  • rengöring och transport av rent vatten och avloppsvatten
  • byggande och underhåll av vattentjänstverken och vattenledningsnätet
  •  investeringar.

Prislista för Metsäpirttis mylla »