Fakturor och betalning

Fakturorna skickas som pappersfakturor om du inte har kommit överens om ett annat betalningssätt med din bank, som till exempel e-fakturering eller direktbetalning. Dessa faktureringssätt kan endast användas av privatpersoner.
 
Företagskunder och till exempel bostadsaktiebolag kan få en nätfaktura ​av HRM om de har ett lämpligt system för behandling av dessa.

Vattnets fakturering förnyas. Den första nya vattenfaktura får du mellan april och juni under året 2020. Mer information om vattenfaktura

Faktureringsintervall

Faktureringsintervallerna för kundfastigheterna är, beroende på faktureringsgruppen, i regel 1–3 månader. Förfallodagen för nästa faktura syns på din föregående faktura.

Som vattenförsörjningens kund baserar sig ditt faktureringsintervall i huvudsak på fastighetens storlek.
Vi fakturerar kunder vars fastigheter har en våningsyta på 

  • 500 kvadratmeter eller mindre fyra gånger per år,
  • över 500 kvadratmeter sex gånger per år.

Gottskrivningar

Om du utifrån uppskattningsfakturorna har betalat mer än den faktiska vattenförbrukningen, iakttas skillnaden i utjämnings- och uppskattningsfakturan.
 
Beroende på fakturabeloppet kan skillnaden antingen betalas till ditt konto eller dras av nästa faktura.

Om ersättningen betalas till ditt konto, ber vi om ditt kontonummer på kreditfakturan.

Du kan meddela ditt kontonummer med elektroniskt blankett.  Ange kreditfakturans nummer i meddelandet.

Elektroniskt blankett för att anmäla kontonummer
 
Om du av misstag betalat en för stor avfallsavgift, uppmärksammas detta automatiskt på din följande faktura.

Vattenförsörjningens utjämnings- och uppskattningsfaktura - Anvisning om hur du läser fakturan »