Vattnets avgiftsstruktur och fakturering förnyas

Nytt utseende för fakturan och prislistan

Vi uppdaterar vårt faktureringssystem. Till kunden syns detta bl.a. som en ny lay-out på fakturan. Fakturan med det nya utseendet kommer i bruk stegvis under 2019. Utöver fakturan förenklar vi även utseendet på vår prislista. Målet är att kunden ska ha det enklare att uppfatta vad hen betalar för.

Ny avgiftsstruktur för vattenförsörjningen bereds

Vi bereder nya fastställningsgrunder för grund- och anslutningsavgifter inom vattenförsörjning och för dagvattenavlopp. Den nya avgiftsstrukturen strävar till att förtydliga avgifterna för kunden, och den skiljer åt avgifterna för dagvattenavlopp och vattenförsörjning.

HRM:s styrelse gav vid sitt möte den 25.5.2018 beredningsdirektiv inför den nya avgiftsstrukturen, och vid sitt oktobermöte kommer styrelsen att fatta beslut om de nya avgifterna. Därefter kommer även kunderna att informeras om de nya avgifterna.


FAQ

Vad förändras?

I och med förnyelsen av avgiftsstrukturen ändrar vi på fastställningsgrunderna för vattenförsörjningens grund- och anslutningsavgifter. Vårt mål är att förtydliga och förenkla avgiftsstrukturen och både vår prislistas och våra fakturors utseende. 

Varför görs förändringarna?

Bakom förnyelsen av avgiftsstrukturen ligger den feedback som vi fått för våra avgifter och priser samt lagförändringarna angående dagvatten. Med den nya avgiftsstrukturen strävar vi till att svara på våra kunders feedback och på det lagliga kravet att separera dagvattenavgifterna från vattenförsörjningens avgifter.

När påverkar förändringarna mig?

Det nya faktureringssystemet kommer i bruk i början av 2019. Den nya avgiftsstrukturen bereds som bäst och kommer i bruk i ett senare skede.