Vattnets fakturering förnyas

Vi utvecklar vår fakturering utifrån kundresponsen och genom byte av faktureringssystem. Av den anledningen skickar vi fakturan till en del av kunderna med annorlunda faktureringscykel i februari. Dessutom skickar vi utjämningsfakturor som baserar sig på avläsningen i mars, om du har meddelat vattenmätarens avläsning under februari.

Den första nya fakturan får du mellan april och juni under året 2020. Ditt kund- och avtalsnummer ändras, men alla uppgifter uppdateras automatiskt. Du behöver inte göra ändringar i din nätbank eller ditt direktbetalningsavtal. Även företagskunders nätfakturauppgifter förblir oförändrade. Dina nya kundkoder ser du på din första nya vattenfaktura.

Ny faktureringsrytm

I fortsättningen skickar vi vattenfakturan en gång per månad i efterskott. Vi fakturerar dock inte uppskattningsfakturor på belopp under 50 euro utan skickar fakturan först när faktureringsgränsen överskridits. Om du vill få vattenfakturor som endast baseras på mätvärden bör du meddela mätvärdet från din fastighets vattenmätare en gång i månaden. Då får du en utjämningsfaktura över din vattenförbrukning utan uppskatting.

Värdet på vattenmätaren kan du anmäla på adressen hsy.fi/vattenmätare.

Innehållet i fakturan specificeras tydligare

Vi förnyade vattenfakturans specifikation att motsvara den kundrespons vi fått och de villkor som ändringen i lagen om vattentjänster (VH681/2014) avser. Den nya vattenfakturan har separata rader för:

  • bruksavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgift för dagvatten, om fastigheten ligger i dräneringsområde för dagvatten.

Mer information om dagvatten och dräneringsområden för dagvatten finns på adressen
hsy.fi/dagvatten.