Boka ett besök för skolgrupper eller föreningar i vattenförsörjningens verksamhetsställen

​​​​Vi ordnar besök för högstadie-, gymnasie- och yrkesskole-elever samt högskolestuderande vid Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors. Besökarna ska vara tolv år fyllda. Gruppens maximala storlek är 25 personer inklusive lärare. Gruppen måste alltid ackompanjeras av en lärare.

Vänligen n​​otera:

  • Besöken bör bokas i god tid senast två veckor innan den önskade besökstiden.
  • Besöket varar ungefär en och en halv timme.
  • Om gruppen önskar kaffeservering står gruppen själv för kostnaderna.
  • Det är inte möjligt att äta egen matsäck under besöket. Det lönar sig att planera besöket så att eleverna äter sin lunch i skolan.

Boka ett besök för högstadie-, gymnasie- eller yrkesskole-elever »