HRM:s Sortti-insamlingsbilar cirkulerar igen i april-juni

Nyheter 16.03.2023, 08:00
Under våren kommer HRM:s Sortti-insamlingsbilar att hämta farligt hushållsavfall, metallskrot och elapparater vid 292 hållplatser i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Den avgiftsfria tjänsten är ett enkelt och miljövänligt sätt att återvinna avfall som inte genereras så ofta.

HRM:s omdöpta Sortti-insamlingsbilar åker snart runt igen och tar emot hemmens farliga avfall, metallskrot och elapparater i 292 insamlingsställen. Dessa avfallsslag har ingen plats i fastigheternas avfallspunkter, så att ta dem till gratis insamling är en smidig miljögärning. Insamlingen görs med tolv insamlingsbilar och den börjar måndagen den 3 april i Esbo och Helsingfors. Bilarna kommer att köra runt i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt i åtta veckor.

HRM:s Sortti-insamlingsbilar kommer återigen att cirkulera i huvudstadsregionen och Kyrkslätt under våren för att samla in farligt avfall från hemmen, metallskrot och elapparater och elektronik. Insamlingsbilarna omdöptes i början av året i samband med reformen av HRM:s regionala återvinningstjänster.

Sortti-insamlingsbilrundan börjar måndagen den 3 april i Esbo och Helsingfors. Bilarna kommer till Grankulla den 24 april, Vanda den 8 maj och Kyrkslätt den 31 maj. Den sista insamlingsdagen är den 6 juni. Alla hållplatser, exakta tidtabeller och en karta över hållplatserna finns på HRM:s webbplats https://www.hsy.fi/sv/insamlingsbilar/.

- Vi kommer att stanna till på närmare 300 platser, så alla invånare hittar garanterat en lämplig plats att föra sitt avfall till.Närmaste ställe hittar du enkelt med hjälp av sökfunktionen i vår webbtjänst, tipsar HRM:s verksamhetsansvarig Maarit Kiviranta.

Sortti-insamlingsbilarna tar endast emot:  

  • Farligt avfall såsom målarfärger, lacker och murbruk, frätande kemikalier, motorolja och bensin, lösningsmedel och frätande kemikalier, gödselmedel samt ackumulatorer och batterier. Mera vardagliga produkter som också räknas som farligt avfall är till exempel hårspray, nagellack och parfym.
  • Elektronik och elapparater såsom tvättmaskiner, tv-apparater, kaffebryggare, telefoner och datorer. 
  • Hemmets metallskrot, som stekpannor, torkställningar, trasiga cyklar och annat större metallavfall som inte kan sorteras i fastighetens små metallbehållare eller Rinki-ekopunkter.

Hjälp med sorteringen får du från HRM:s avfallsguide och en miljörådgivare som finns på plats. Metallavfall och elapparater som förs till insamlingsbilarna återvinns och återanvänds som råvaror i nya produkter. Det farliga avfallet behandlas och görs ofarligt, men en del av det går även att återvinna. Farligt avfall, om det hanteras felaktigt, kan orsaka skada eller olägenhet för människor, djur och miljön. De får aldrig sorteras som blandavfall eller släppas ut i naturen eller i avloppet. 

Den miljövänliga och avgiftsfria insamlingstjänsten underlättar för den som inte har bil 

Hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot samlas i olika insamlingsbilar.Det är bra att sortera avfallet färdigt redan hemma, så löper insamlingen smidigt. Apparaternas förpackningar måste sorteras i hemmets insamlingskärl, eftersom det inte finns plats för dem i bilarna.Bilarna tar emot avfall i 30-40 minuter på varje insamlingsställe. Större avfallsmängder måste föras direkt till Sortti-stationerna som tar emot avfallet gratis. 

- Tjänsten kommer nära invånarna, så det är bekvämt att ta med avfallet även utan bil. Insamlingsbilarna tar inte emot stora avfallslass som till exempel levereras med släpvagn. Vi rekommenderar att den som kommer med egen bil parkerar en bit bort så att alla insamlingsbilar rymmer på insamlingsstället. Sakerna ska överlämnas på plats, de får inte ställas där i förväg, påminner Kiviranta.

Syftet med insamlingsbilarna är att underlätta återvinningen genom att föra insamlingsställena närmare hemmen. Våren 2022 användes den avgiftsfria insamlingstjänsten av 19 800 invånare, som tog med sig cirka 166 600 kilo avfall för att återvinnas. 

Återanvändningscentralens insamlingsbil kör också runt i mars–maj 

Återanvändningscentralen i huvudstadsregionen ordnar sin egen Hyvä kiertää-insamlingsrunda i Helsingfors från slutet av mars till mitten av maj. Till insamlingsplatserna kan invånarna komma med fina, hela och rena småsaker från hemmet som lämpar sig för återbruk, textilier samt hemelektronik och cyklar i vilket skick som helst. Återanvändningscentralen anordnar en insamlingsrunda i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda hösten 2023.

Uppdaterad: 16.03.2023 09:42
Ämnen: Avfall och återvinning Sortti-stationerna Sorteringsanvisningar Esbo Helsingfors Grankulla Kyrkslätt Vanda