Nyheter 01.09.2022, 08:30

Använd endast torr ved – Nyfälld ved behöver tillräckligt lång tid för att torka

Ett bra vedlider är luftigt och skyddar veden för regn.

Det stigande elpriset har ökat intresset för vedeldning. HRM påminner om att endast torr ved ska brännas i eldstaden. Att elda med alltför fuktig ved ger stora utsläpp och är dessutom inte energieffektivt.

Att elda med våt ved och skräp ger hälsofarliga utsläpp

Användningen av eldstäder orsakar rök, dvs. utsläpp till luft. Utsläppen från vedeldning har en betydande inverkan på människors hälsa, eftersom de genereras i bostadsområden och kommer att ingå i andningsluften i närområdet. Enligt Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) mätningar producerar vedeldning bland annat en stor mängd fina partiklar och PAH-föreningar som ökar risken för cancer. Var och en av oss kan emellertid själv påverka hur ren förbränningen blir.

Vilket träslag som används spelar ingen större roll när det gäller utsläpp, men däremot gör vedens fuktighet det. Att bränna torr ved medför även den fördelen att man får mer värme än vid eldning med fuktig ved.

- Det viktigaste är att bara bränna torr ved i eldstaden och helt och hållet låta bli att bränna skräp. Att bränna våt ved och skräp ger stora hälsofarliga utsläpp till luft. Utsläppen kan vara många gånger högre än då man eldar med torr ved och även i andra avseenden använder eldstaden på rätt sätt, säger Nelli Kaski, luftvårdsexpert vid HRM.

Tre tips för att kontrollera att veden är torr

En del av dem som använder eldstäder hämtar veden i sin egen skog. Då är det viktigt att se till att veden har fått torka tillräckligt länge. Nyfälld ved består ungefär till hälften av vatten. Under goda förhållanden kan veden torkas utomhus över våren och sommaren för att bli torr brännved. Utomhustorkning i två somrar krävs dock ofta, i vilket fall vi talar om årsgammal ved.

Innan den används kan var och en enkelt kontrollera om veden är tillräckligt torr. Det finns tre tydliga sätt att göra detta: vikt, sprickbildning och ljud.

- Torr ved är ungefär hälften så tung som fuktig ved. När torra vedträn slår ihop hörs ett klart, ekande ljud. När det gäller fuktig ved är ljudet däremot dovt. Torr ved spricker också upp i ändarna. Våt eller fortfarande fuktig ved håller ihop, säger Kaski.

Ett bra vedlider är luftigt och skyddar veden för regn

- Det är viktigt att förvara veden på rätt sätt så att veden torkar och håller god kvalitet. Den absolut bästa förvaringsplatsen för ved är ett vedlider med god ventilation. Det skyddar veden för regn och håller den torr, säger Kaski.

I ett bra vedlider cirkulerar luften genom springor i golv, väggar och tak. Om veden täcks över alltför tätt kan fukten kondenseras och veden bli möglig. Det rekommenderas inte heller att ved förvaras inomhus. Det är lämpligt att hämta in veden i värmen bara 1-2 dagar innan du eldar med den.

Mer information:

Uppdaterad: 08.09.2022 13:24
Ämnen: Luftkvalitet