Kungörelse 03.05.2022, 12:27

Förslag till ändring av föreskrifterna om avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, sköter den kommunala avfallshanteringen i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Dessutom sköter HRM de kommunala avfallshanteringsuppgifterna i Kyrkslätt grundat på avtal. Om avfallshanteringsuppgifter som tillhör kommunen stadgas i avfallslagen (646/2011) och i avfallsförordningen (978/2021).

En omfattande förnyelse av avfallslagstiftningen gjordes under 2021. Som ett resultat av förnyelsen förbereder HRM en ändring av föreskrifterna om avfallshantering. Den största enskilda ändringen gäller utvidgningen av skyldigheten till separat insamling av bioavfall stegvis till att omfatta alla fastigheter i verksamhetsområdet, med undantag av fritidsfastigheter. Alternativt kan fastighetsägare också kompostera bioavfall. Dessutom föreslår HRM ett flertal andra ändringar i föreskrifterna om avfallshantering grundat på erfarenheter och respons som har erhållits från den praktiska tillämpningen.

HRM reserverar för bostadsfastighetsägare och andra parter som kan påverkas av frågans lösning, en möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågan. Förslaget till föreskrifter om avfallshantering med motiveringar finns under tiden 3.5.2022–17.6.2022 att läsa på HRM:s webbplats på adressen www.hsy.fi. Vi ber om att skriftliga utlåtanden lämnas via e-post senast 17.6.2022 till registratorskontoret hos Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster på adressen kirjaamo(at)hsy.fi eller per post till adressen Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, Kirjaamo, PB 100, 00066 HRM.

Föreskrifterna om avfallshanteringen för huvudstadsregionen och Kyrkslätt föreslås träda i kraft från och med 1.10.2022, med undantag för de övergångsperioder som lämnas för utvidgningen av separat insamling. Enligt förslaget skulle skyldigheten till separat insamling av bioavfall träda i kraft i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt 1.7.2023, i Vanda 1.1.2024 och i Helsingfors 1.7.2024.

Mer information lämnas av branschdirektör Petri Kouvo, tfn 040 868 1048 och driftschef Juho Nuutinen, tfn 045 657 9310.

Helsingfors den 3 maj 2022

Uppdaterad: 03.05.2022 16:03
Ämnen: Avfall och återvinning Helsingfors Vanda Förvaltning Avfallshantering