MAL-övervakning

Uppföljning av MAL-avtalet i Helsingforsregionen

MAL-avtalet är ett avtal mellan 14 kommuner i Helsingforsregionen och staten om markanvändning, boende och trafik. Syftet med MAL-avtalet är att samordna Helsingforsregionens samhällsstruktur och trafiksystem, samt att skapa förutsättningar för en betydande ökning av utbudet av tomter och bostadsproduktion.

HRM ansvarar för att övervaka att MAL-avtalets mål uppnås och för att sammanställa och samordna övervakningsmaterialen. Övervakningsmaterialen samlas in i samarbete med Nylands förbund och HRT. Övervakningen kontrolleras av avtalsparternas uppföljningsmöte samt MAL-sekretariatet som ansvarar för att förbereda den. För mer information, se Miljöministeriets webbplats.

Mal-avtalets övervakningsdata

Öppna graferna i ett nytt fönster via den här länken.

MAL-övervakningens tidsserier 2012-2019

Öppna data om MAL-övervakningen i karttjänsten

Öppna kartan i en ny flik via den här länken.