Väder

Vi mäter utomhusluftens temperatur, vindhastighet och riktning samt den relativa luftfuktigheten vid några mätstationer. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. Du kan via flikarna välja vilka mätresultat du vill se. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.

Tilläggsuppgifter

Mätplatsen Ilmala finns i Ilmalagränden 2, Helsingfors, där mäthöjden är 43 meter över marken och 85,5 meter över havet. Mätplatsen Käringmossen1 finns i HRM:s avfallsbehandlingscentral i Esbo. Vädret mäts också vid mätstationerna Luukki och Lojo.