Väder

Vi mäter utomhusluftens temperatur, vindhastighet och riktning samt den relativa luftfuktigheten vid några mätstationer. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. Du kan via flikarna välja vilka mätresultat du vill se. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme.