Damm på huvudgatorna

Du kan via flikarna välja mätresultaten från Lönnrotsgatan eller de andra huvudgatorna (Sensormätningar). Vi mäter koncentrationerna av inandningsbara partiklar längs huvudgatorna med sensorer. Du kan granska huvudgatornas dammkoncentrationer vid olika mätpunkter. Du ser resultaten antingen i grafen eller i tabellen. I graferna kan du välja en eller flera mätningar som du vill granska. Mätresultaten visas per timme. Som granskningsperiod kan du välja en dag, vecka eller månad. Mätresultaten är okontrollerade medeltal per timme. Obs. Resultaten är rådata och fel har inte tagits bort. Luftfuktigheten kan påverka resultaten på Sensormätningar-fliken som visar resultaten AQT530 sensorer (Vaisala). Om koncentrationerna är höga och luftfuktigheten är över 95%, orsakas de höga resultaten förmodligen av fuktigheten. Vid Lönnrotgatan utförs mätningarna med en mer exact sensor (AQ Guard, Palas). Dess resultat är rätt tillförlitliga, och inga felaktiga resultat orsakas av hög luftfuktighet eller dimma.

Tilläggsuppgifter

Vi använder sensorer som en kompletterande mätmetod, och dessa mätningar övervakar inte gränsvärdet. Resultaten från sensorerna används till exempel i dammbekämpningen och dammbindning under gatudammsäsongen.

De inandningsbara partiklarna (PM10) är huvudsakligen gatudamm. De stora synliga partiklarna orsakar främst nedsmutsning och obehag. De mindre, inandningsbara partiklarna är inte synliga för ögat. De kommer in i luftrören och lungorna och kan orsaka hälsoskador. Halterna är höga när dygnsgenomsnittet överskrider gränsvärdesnivån 50 μg/m3. Luftkvaliteten är dålig när timhalten överstiger 100 μg/m3.