Klimatindikatorer

Växthusgasutsläppen i huvudstadsregionen återspeglar hur verksamheten i området påverkar klimatet, men de visar inte i sig hur klimatarbetet i regionen fortskrider. I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 50 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer. Klimatindikatorerna sammanställdes för första gången år 2011 och uppdateras vartannat år. Uppgifterna finns tillgängliga som tidsserier främst från och med 1990.

Tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen och experterna inom HRT har vi valt ut de viktigaste nyckelindikatorerna för klimatarbetet, som illustrerar utvecklingen i huvudstadsregionen.

Huvudstadsregionens klimatindikatorer