Växtlighetens inverkan på luftkvaliteten

Växtlighetens effekter på minskningen av luftföroreningar har studerats i flera länder och städer. Studier som genomförts i Finland har inte visat att växtligheten har någon betydande inverkan på luftföroreningshalterna. Låg växtlighet såsom buskar, murgröna, gröna tak och gräs kan minska föroreningsnivåerna något. Planteringar kan dock ge ytterligare avstånd mellan trafikleden och bebyggelsen, vilket minskar luftföroreningshalterna på platsen. I Finland är lövträd och flera buskar bladfria under en stor del av året och växtlighet utan löv har liten effekt på luftkvaliteten.

Studier har visat att tätt planterade och höga träd och breda kronor hindrar utspädning av föroreningar och kan t.o.m. försämra luftkvaliteten i gatuschakt. Höga träd med smala kronor försämrar inte utspädningen lika mycket som träd med breda kronor. Växtligheten förbättrar dock trivseln i omgivningarna.

Gatudamm kan förhindras med utspädd saltlösning. Nästan alla växter lider av saltet. Salt har en negativ effekt speciellt på våren när växterna börjar vakna.