Karttjänst med öppen data

HRM:s öppna karttjänst erbjuder öppen data som alla kan använda. I karttjänsten kan du interaktivt granska öppna geodatamaterial och ladda ner material till din dator. Allt detta fungerar lätt i din webbläsare och kräver inte registrering eller installationer.


Ett enkelt sätt att lära känna öppna geodatamaterial

Vi sammanställer alla öppna geodatamaterial som vi producerar i karttjänsten. Tjänsten fungerar bäst i Chrome-webbläsare.

I karttjänsten kan du:

  • se på flera material samtidigt
  • ladda ner material i shapefile-format från ett specifikt område
  • göra länkar till kartvyn, skriva ut en karta eller mäta avstånd

Karttjänstens tekniska lösning bygger på en öppen källkod, som har 
implementerats med Oskari-programvaran. Öppenheten gör det möjligt att samutveckla tjänsten med andra organisationer. Med andra ord, när vi utvecklar kartapplikationens funktioner, gynnas även andra organisationer av utvecklingsarbetet.

Allt material som presenteras i den öppna karttjänsten kommer till tjänsten genom öppna gränssnitt. Du kan alltså också använda de material som visas på kartan direkt i gränssnittet.  

Läs mer om HRM:s öppna gränssnitt och användningen av gränssnitten.

 

 

Var hittar jag kartmaterial för kartan?

Du får fram karttjänstens material genom att välja "kartnivå" (karttatasot) i den vänstra navigeringsbalken och klicka på önskat material. När du har kryssat för kartnivån dvs. materialet, listas det på fliken "valda nivåer" (valitut tasot). I fliken "valda nivåer" kan du enkelt se vilka material du har på kartan och i vilken ordning de presenteras i förhållande till varandra. Genom att klicka på triangeln i slutet av materialet, kan du justera transparensen i nivån och eventuellt läsa målinformation (för vektordata). Du kan öppna materialens databeskrivningar via infoknappen (i) som visas efter namnet på materialet.

De vänstra navigeringarna innehåller också förklaringar om vad de olika symbolerna eller färgerna i materialet som visas på kartan betyder. Dessutom finns olika verktyg och mer detaljerade bruksanvisningar på vänster sida

Med hjälp av nedladdningskorgen kan du ladda ner önskat material med valda avgränsningar.

Du kan ladda ner material från karttjänsten till den egna datorn med hjälp av nedladdningskorgen. Lägg först till önskat material på kartan och gå till nedladdningskorgen (latauskori). Laddningskorgen ber dig först att välja en regionavgränsning. Om du inte behöver någon speciell områdesavgränsning, som t.ex. ett postnummer, så kan du välja en fri rektangelavgränsning. När du har avgränsat området eller områdena och flyttat dem till laddningskorgen, ber programmet dig att ange din e-postadress för fillänken. E-postadresser lagras inte av programvaran. De nedladdningsbara materialen är i shapefile-format.

En kartinbäddning om luftkvaliteten i realtid, gjord med hjälp av karttjänsten:

Luftkvaliteten nu