Licenser för geodata

En del av våra material och tjänster kräver personlig licens. Licensen krävs på grund av materialens känsliga art.

En del av våra material och tjänster kräver personlig licens

Dataprodukter som baserar sig på det regionala grundregistret (SePe), såsom SeutuData, SeutuRuutu och gränssnittstjänsten, kräver att användaren har licens. Licensen är personlig och beviljas från fall till fall. 

Läs mer om materialens användarvillkor och publicering i SeutuData materialpaketets manual.


1. Licens till SeutuData

SeutuData-materialpaketet kan utan skild ersättning överlämnas för tjänstebruk till anställda i huvudstadsregionens kommuner, HRM, HRT och Nylands förbund samt till konsulter som arbetar på uppdrag av dem. Studeranden och forskare kan också få tillstånd att använda SeutuData.

2. Licens till SeutuRuutu

Licens till SeutuRuutu kan utan skild avgift beviljas anställda vid huvudstadsregionens kommuner, HRM, HRT och Nylands förbund för arbets- och tjänsteuppgifter. 

3. Användning av tillståndspliktiga geodatagränssnitt (SeutuData-gränssnitten)

Användningen av tillståndspliktiga geodatagränssnitt kräver giltig licens till SeutuData eller SeutuRuutu. Gränssnitten kan användas i huvudstadsregionens städers, HRT:s eller HRM:s nätverk.