Regionala geodatagränssnitt

Med hjälp av gränssnitten kan du läsa av de mest aktuella regionala geodatamaterialen direkt till din applikation.

Ett gränssnitt är en anslutning genom vilken du kan undersöka de geodatamaterial som finns på servern. Den säkerställer en aktuell tillgång till materialen och gör det också möjligt att läsa av materialen direkt i olika applikationer. Den skapade gränssnittsanslutningen uppdaterar materialet kontinuerligt från den ursprungliga källan. HRM:s material har producerats i koordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879).

Vi erbjuder

Allmän användning av gränssnitt

För att skapa en gränssnittsanslutning behöver användaren en egen applikation (t.ex. QGIS), genom vilken hen kan skicka en förfrågan till den leverantörs server som erbjuder gränssnitt.  Förfrågan görs med en gränssnittsadress som är en webbadress. När förfrågan är gjord, visas åter listan över de material som finns på den gränssnittsadress som söks. Användaren kan välja de material som intresserar hen från materiallistan, varpå den informationen öppnas i applikationen antingen i vektor- eller rasterformat. Det är lika lätt att använda gränssnitten som att öppna filer. Varje material har en egen gränssnittsadress som du kan söka materialet med.

Aktivera gränssnitt

Vi erbjuder tre olika gränssnittsalternativ enligt OGC-standarden: WFS, WMS och WMTS. Gränssnitten fungerar alla på samma sätt, men skiljer sig åt i formatet som de returnerar till användaren. WMS och WMTS returnerar geodata i bildformat till användaren, medan WFS returnerar laddningsbara vektordata (XML-schema). En vektor lämpar sig bäst för vidarebearbetning och redigering av materialet. Via WFS-gränssnittet kan användaren bl.a. hämta data från den områdesavgränsning som användaren själv väljer och spara dem på sin egen dator. De lättare WMS och WMTS (komprimerat material) lämpar sig bäst att användas för visning och som bakgrundskarta. Exempelvis HRM:s öppna karttjänst använder endast öppna gränssnitt som datakälla. Läs mer om WMS- och WFS-gränssnitten.