Regional geodata

Vi producerar och sammanställer regional geodata för att stödja expertarbete. Dessutom distribuerar vi även geodata och registermaterial som öppna data.

Vi erbjuder öppna och licensbelagda geodatamaterial från Helsingforsregionen. Materialen omfattar de viktigaste registeruppgifterna, kartmaterialen och annan geodata som stöder planeringen. De åtskilliga geodatamaterialen är lätta att ta i bruk och betjänar huvudstadsregionens planerare och forskare i deras vardagliga arbete.

  • Du kan använda de licensbelagda geodatamaterialen via den webbläsarbaserade karttjänsten SeutuRuutu eller som separata filer från datapaketet SeutuData. Filerna är tillgängliga genom serveranvändning, nedladdningstjänsten eller filöverföringstjänsten. Läs mer om användarvillkoren och det användningssätt som är bäst för dig.

  • Förutom de licensbelagda geodatamaterialen erbjuder vi öppna material för alla. Du hittar dem på HRM:s sida för öppna data. Dessutom är alla öppna data i geodataformat också tillgängliga via gränssnittet samt i HRM:s karttjänst med öppen data

  • De registeruppgifter som vi tar fram baserar sig på uppgifter från det regionala grundregistret SePe. SePe är en databas som kombinerar grundläggande registeruppgifter från olika källor till ett datamaterial som täcker hela huvudstadsregionen. I SePe hittar du, förutom Esbos, Helsingfors, Grankullas och Vandas registeruppgifter, även befolkningsuppgifter på byggnadsnivå (DVV) samt företags- och lokaliseringsuppgifter (Statistikcentralen). Du kan utnyttja SePes data bland annat i SeutuRuutu eller via gränssnittet.

SeutuRuutu

SeutuRuutu är en webbläsarbaserad karttjänst som är avsedd för officiellt bruk av kommunerna i huvudstadsregionen.

I SeutuRuutu hittar du information om enskilda registerobjekt och regioninformation per teman. Karttjänsten har ett brett utbud av geodatamaterial, såsom registerdata, trafik- och miljödata som stöd för planeringen, samt ett stort antal bakgrundskartor.

Karttjänsten är lätt att använda och passar för alla. Den möjliggör enkla analyser och färdiga temakartor. Ansök om licens.

Boka en SeutuRuutu-presentation eller -skolning på adressen sepe@hsy.fi.

SeutuData

SeutuData-materialpaketet ger tillgång till de viktigaste regionala geodatamaterialen. Vi vill erbjuda enhetliga data, som är lätta att ta i bruk, till stöd för planerare och forskare i området.


SeutuData-materialpaketet samlar årligen ihop huvudstadsregionens viktigaste geodatamaterial. Paketet innehåller detaljerad registerinformation om byggnader, fastigheter, befolkning, detaljplaner, företag och verksamhetsställen, samt mångsidiga kart- och planeringsmaterial. SeutuData-materialen är licensbelagda. 

Tjänster för öppna data

Vi vill främja användningen av den data vi producerar genom att erbjuda information som öppna data. Vi anser att information är mer värd ju mer den utnyttjas.


Öppna data är gratis och maskinläsbara data som vem som helst får använda för både kommersiella och icke-kommersiella ändamål, med beaktande av licensvillkoren.

Vi erbjuder öppna data 

  1. Vår tjänst för öppna data (på finska)
  2. Genom öppna gränssnitt
  3. I en öppen karttjänst

 

Geodatagränssnitt

Med hjälp av gränssnitten kan du läsa av de mest aktuella regionala geodatamaterialen direkt till din applikation.

Ett gränssnitt är en anslutning genom vilken du kan kontrollera och läsa data som finns i databasen. Det säkerställer en aktuell tillgång till materialen och gör det också möjligt att läsa av materialen direkt i olika applikationer. Den skapade gränssnittsanslutningen uppdaterar materialet kontinuerligt från den ursprungliga källan.