Fiksu Assa

Järnvägsstationerna är trafikens knutpunkter och spelar därmed en viktig roll som möjliggörare av en koldioxidsnål vardag. Stationernas mångsidiga tjänster ökar kollektivtrafikens attraktionskraft och gör vardagen smidig för stadsborna. Nästan 70 procent av Finlands klimatutsläpp uppstår som ett resultat av konsumenternas beslut och val. Fiksu Assa-projektet stöder hållbara val i vardagen.

Målsättningen är lockande stationsområden

Projektet Fiksu Assa är ett ERUF-finansierat samprojekt för utvecklingen av koldioxidsnåla stationsområden. Projektets syfte är att

  1. främja implementering och ökning av koldioxidsnål affärsverksamhet i stationsområden,
  2. påskyndar uppkomsten av nya koldioxidsnåla lösningar och
  3. möjliggöra samhällens vardagliga lösningar som främjar låga koldioxidutsläpp.

Projektet Fiksu Assa vill hämta företag och tjänster till stationerna, i syfte att stöda koldioxidsnåla resekedjor. Fiksu Assa-experimentet implementerades för första gången som pilotprojekt våren 2018, då evenemanget förvandlade stationerna till pop-up-utrymmen för klimatvänliga produkter och tjänster. I Fiksu Assa-evenemanget våren 2019 kunde vi också testa klimatsmarta val på platser där vi rör oss varje dag. Evenemanget presenterade bl.a. en utlåningstjänst av föremål i hemmet, en mobil cykelservice samt lokala leverantörer av ekologisk mat. Under våren 2020 fortsätter projektet att utveckla ett affärsutvecklingsprogram där tillväxtföretag och stora partnerföretag tillsammans bygger upp nya vardagstjänster för stationsområdena.

cykelcentral_04072013_mu_16__1200x800.jpg

Projektets arbetspaket

  1. Analys av behoven och potentialen för koldioxidsnåla tjänster på stationsområden
  2. Utveckling och utvidgning av Smart Assa-konceptet samt analys av koldioxidsnåla tjänsteaktörer
  3. Fiksu Assa pop up-evenemanget 2019 och Fiksu Assa-affärsutvecklingsprogrammet 2020
  4. Stationsområdenas innovationstävling 2019
  5. Vidareutveckling, skalning och internationalisering av nya koldioxidsnåla tjänster och affärsverksamheter
  6. Kommunikation och spridning av resultat
  7. Projektsamordning

 

Projektansvariga

Projektets huvudaktörer är Helsingfors, Esbo, Vanda, Tavastehus och Riihimäki. Projektet samordnas av HRM. Projektet genomförs i samarbete med nätverket för utveckling av stationsområden, vilket förutom miljöministeriet omfattar även Trafikledsverket, HST, MBT-nätverket, Suomen kasvukäytävä, Sitra och flera andra aktörer.

Projektet är tvåårigt och genomförs under tiden 1.9.2018–31.8.2020.