Arbetsplatsprojektion

Framtidens arbetsplatser i Helsingforsregionen och tidsserie från år 1980

Arbetsplatsprojektionen är en datauppsättning med vilken vi har projicerat framtidens arbetsplatser ända fram till 2030 med hjälp av en lång tidsserie som sträcker sig tillbaka till år 1980. Tidsserien baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik, varifrån de senaste uppgifterna årligen erhålls. Utifrån tidsserierna beräknas tre olika projektionsalternativ som baserar sig på de ekonomiska prognoserna för hela Finland och Nyland. Kortsiktiga konjunkturförändringar beaktas inte i projektionen.

Projektionsmaterialet uppdateras av HRM, men det förvaltas av en öppen regional samarbetsgrupp. Projektionen ska uppdateras vartannat år, och nästa uppdatering görs under hösten 2020. Materialet täcker hela Nyland. Arbetsplatsprojektionen har beräknats per kommun i Helsingforsregionen och i övriga Nyland efter delregion. Arbetsplatserna är indelade i åtta kategorier enligt bransch.

Utvecklingen av arbetsplatsstrukturen i Helsingforsregionen

Arbetsplatsprojektionens Excel-material kan laddas ner från vår sida med öppna data:

Öppna data

Materialet eller delar av det kan också laddas ner från Aluesarjat-tjänsten:

Aluesarjat-tjänsten Arbetsplatsprojektionens nedladdningsbara excel-material

Bakgrund till materialet

Arbetsplatsprojektionen genomfördes första gången år 2012. Materialet har uppdaterats med några års mellanrum för olika ändamål. År 2018 genomfördes uppdateringen och förnyelsen av projektionsmodellen i lokala workshoppar där alla viktiga intressenter deltog. Då beslutade man att uppdateringarna ska samordnas av HRM och att de genomförs vartannat år. Den regionala samarbetsgruppen fortsätter att samordna uppdateringarna.

En detaljerad beskrivning av modellen och dess uppdatering finns i Kaupunkitutkimus TA Oy:s rapport för 2019.

Nylands och Helsingforsregionens arbetsplatsprojektioner 2018–2030