Arbetsplatser i Helsingforsregionen

Helsingforsregionen är Finlands största arbetsplats- och affärsverksamhetscentrum. En fjärdedel (25 %) av företagens verksamhetsställen i hela landet och mer än en tredjedel (35 %) av deras anställda finns i Helsingforsregionen. Nästan hälften (43 %) av omsättningen för alla företag i landet genereras i Helsingforsregionen. Som jämförelse: Helsingforsregionens befolkning utgör mer än en fjärdedel av hela landets befolkning, 27 %.

Helsingforsregionens arbetsplatsstruktur

Informationen, graferna och kartorna på sidan baserar sig huvudsakligen på HRM:s företags- och platsdata, som ingår i SeutuData-datapaketet. Dessutom har Statistikcentralens sysselsättningsstatistik utnyttjats.

Arbetsplatser-i-procent_2880px.jpg

Företagssektor = Marknadsproducenter vars huvudsakliga verksamhet är produktion av varor och tjänster. T.ex. företag, andelslag och finans- och försäkringsbolag.

Ideella samfund = Samfund med icke-vinstdrivande verksamhet. T.ex. föreningar, klubbar, stiftelser, fonder, partier och religiösa samfund.

Offentlig sektor = Offentliga organ tillhandahåller offentliga tjänster, sköter om allmän inkomstfördelning och välbefinnande. T.ex. statsförvaltning, kommuner, samkommuner, arbetspensionsinrättningar och andra socialskyddsfonder.

Sammansättningsgraf_2019.png

Arbetsplatsrapportering
Kartserier om företagens anställda 2009-2015