Jorvas Sortti-station

Vi öppnar en ny Sortti-station i Jorvas i Kyrkslätt i början av 2018. Den ersätter den nuvarande Sortti-stationen i Munkkulla.

Jorvas Sortti-station ligger trafikmässigt centralt vid Jorvasvägen (Jorvasvägen 10) i närheten av Västerleden och Ring III. Sortti-stationen är öppen vardagar kl. 7–21.

Så små miljöverkningar som möjligt

Vi planerar och bygger Jorvas Sortti-station på ett sådant sätt att den ska ha så små miljöverkningar som möjligt. På Sortti-stationen producerar vi energi med jordvärme och solpaneler. Vi bygger i trä och använder förnybara material i konstruktionerna.

Vi kommer att anlägga Sortti-stationen så att den passar in naturligt i den omgivande miljön.

Byggandet av Sortti-stationen påbörjades sommaren 2016 och stationen kommer att vara klar i början av 2018. Byggnadsentreprenaden börjar med grundkonstruktionerna som blir färdiga sommaren 2017. Under 2017 uppför vi byggnader och bygger gårdsområdena.

Mer information om Sortti-stationen.

Illustration av Jorvas Sortti-station:


 

1 = Info
2 = Mottagning av elapparater, farligt avfall och saker som är användningsbara
3 = Mottagningsflak för avfall
4 = Solpaneler
5 = Mottagning av ris samt sten- och trädgårdsavfall

a = Infart för kundtrafik
b = Infart för yrkestrafik

(Bild: HRM/Arkitektbyrå Virkkunen & Co)