Fritidsbostads avfallshantering

Då en fritidsbostad har en bra avfallshantering ökar invånarnas trivsel och miljön blir mer trivsam. Vi tillhandahåller för innehavare av fritidsbostad i huvudstadsregionen olika servicealternativ för skötsel av avfallshanteringen både på fastlandet och i skärgården. Beställ avfallshanteringen från oss åtminstone för blandavfallet samt för eventuella slamavskiljare och samlingsbrunnar.

Du kan ansluta dig till HRMs avfallshantering genom att:

  • beställa tjänsten direkt till din fastighet 
  • avtala om användning av ett gemensamt avfallskärl
  • ansluta dig till en båthamns, sammanslutnings eller förenings avfallshantering
  • avtala om användning av HRM:s lokala insamlingspunkt, om din fastighet inte har vägförbindelse.

Enligt avfallslagen ska varje fastighet som används för stadigvarande boende och fritidsboende anslutas till den organiserade avfallstransporten. Anslutningen ska göras åtminstone för blandavfall samt för eventuella slamavskiljare och samlingsbrunnar, även om den avfallsmängd som uppkommer är liten (32 och 40 § i avfallslagen).  För insamling och transport av avfall som uppkommer av boende i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt svarar Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

Föreskrifter om avfallshanteringen »
Prislistan för avfallshantering »

Anslut din fritidsbostad som finns i huvudstadsregionen till den avfallshantering som ordnas av HRM före utgången av 2019.

Snabblänkar


Sortti-stationer och lokala insamlingspunkter för blandavfall
Kompostering av bioavfall
Rekommendationer för dimensionering av avfallskärl

Mer information får du genom vår kundtjänst, tfn 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30).