Mottagningsstationer för farligt hushållsavfall

Nästan allt farligt avfall i hemmet kan utan kostnad föras till containrarna för farligt avfall.

Undantag är

  • läkemedel > utan kostnad till apoteket
  • el- och elektronikskrot > utan kostnad till en Sortti-station » 
  • tryckimpregnerat trä > till en Sortti-station, pris enligt prislista.
  • avfall innehållande asbest > till Käringmossens Sortti-station, pris enligt prislista.

Containrarna för farligt avfall finns i allmänhet på servicestationernas eller butikernas gårdsplaner och är öppna under deras öppethållningstider.

Hitta den närmaste insamlingscontainern från kierrätys.info »​.

Insamlingscontainer för farligt avfall