Insamlingsbilar

Vårens insamlingsbilsrunda har blivit uppskjuten till hösten 2020 på grund av coronaviruset. Ny tidtabell för insamlingen meddelas senare.
   

Till insamlingsbilarna kan du föra tre sorter avfall: farligt avfall från hemmet (inte tryckimpregnerat trä, sprängämnen eller asbest), elapparater och metallskrot. Vi tar emot avfallet gratis.

Lämna dina saker vid insamlingsbilarna endast till HRM:s personal. Vi levererar dem till en adekvat behandling.