Östra Haxböle

År 2018 mäter vi luftkvaliteten i Östra Haxböle vid Linnebrinken. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten i småhusområden i huvudstadsregionen.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar, svart kol och samt cancerframkallande PAH-föreningar.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)