Pyrolavägen Dickursby

År 2019 mäter vi luftkvaliteten i Dickursby vid Pyrolavägen. Mätstationens resultat beskriver luftkvaliteten vid livligt trafikerade vägar i Dickursby.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, finpartiklar  och gatudamm.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)