Mätstationer i huvudstadsregionen

HRM kontrollerar luftkvaliteten genom 11 mätstationer runtom i huvudstadsregionen. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt i områden som påverkas av trafik och småskalig vedeldning samt i bakgrundsområden som Luk och Berghäll.

Bestående mätstationer:

a = Mannerheimvägen, livligt trafikerade centrum
b = Backasgatan, gatukanjon
c = Berghäll, innerstad
d = Botby, småhusområde
e = Alberga, livligt trafikerade centrum
f = Luk, landbygdsmiljö
g = Dickursby, livligt trafikerade centrum

Flyttbara mätstationer år 2019:

a = Västerleden, huvudled
b = Västra hamnen, hamnen
c =Pyrolavägen Dickursby, livligt trafikerade centrum
d = Britas, småhusområde

Mätresultaten kan följas på timnivå ».

Luftkvaliteten i Helsingforsregionen har mätts vid över hundra punkter. Se punkterna på kartan ».