Berghäll

​​Vi mäter stadens allmänna luftkvalitet på idrottsplanen i Berghäll. Mätstationens resultat beskriver även mer generellt luftkvaliteten i bostadsområdena i Helsingfors centrum.

Vid mätstationen mäts bl.a. halterna av kvävedioxid, partiklar av olika storlekar, svart kol, svaveldioxid, ozon, bensen och PAH.

På bilden syns luftkvalitetsindexen för de senaste 12 timmarna (okontrollerade timvärden)