Vi beklagar de långa handläggningstiderna i vår kundtjänst

Handläggningstiderna för kommentarer som vi fått via e-post och responsblanketten på webbplatsen är längre än vanligt. Också kön till vår telefontjänst kan vara längre än vanligt.

Handläggningstiden kan vara längre bland annat för

  • adressändringar,
  • uppdatering av e-faktureringsadresser,
  • handläggning av nya avfallstransportavtal,
  • ändringar i nuvarande avtal,
  • anslutningsavtal till vattentjänsterna och
  • broschyrbeställningar.

Om du anmält ett ärende behöver du inte kontakta oss på nytt kring samma ärende, eftersom vi hanterar alla meddelanden i den ordning som de kommer och så fort som möjligt.

Vi beklagar situationen och gör vårt bästa för att avveckla köerna i kundtjänsten så fort som möjligt.

Tema: Avfallssortering och återvinning; Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare