Vattendistributionen är avbruten och vattenledningar kloreras i Skogsbrinkens område i staden Vanda

Område/adress: Vanda, Skogsbrinken. Fjällrävsparksvägen 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bävervägen 12 B.  Skogsbrinksvägen 37 D.

Kloreringen gäller 16 fastigheter.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer: Bävervägen 12 B  

Orsak: misstanke om mikrobiologisk förorening av vattnet.

Avbrottet orsakades av en skada på avloppsrör och vattenledning på området.

Uppskattad varaktighet:

  • börjar 23.11.2017 kl. 23
  • slutar (uppskattningsvis) 25.11.2017 kl. 9

Under avbrottet kloreras stomvattenledningen. Efter kloreningen ska kranvattnet kokas.

Under kloreringen får det klorerade vattnet inte användas för annat än för att spola toaletten. Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för att tvätta sig eftersom detta kan orsaka irritationsbesvär. Vattnet är dock inte hälsofarligt om det intas. 

De boende uppmanas att låta kranarna i bostaden rinna tills vattnet från samtliga kranar har en tydlig klorlukt.

Efter kloreringen kommer ledningarna att spolas. De boende ska låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas från fastighetens ledningar. Efter spolningen tar HRM prov i fastigheten för att säkerställa vattenkvaliteten. 

Uppmaningen gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner.

Vi beklagar störningen. 

Mer information: 

www.hsy.fi/vattenavbrott

HRM:s vattenförsörjnings Jour för felanmälan, tfn 09 1561 3000 

www.vantaa.fi

Vandas miljöcentral, tfn. 09 8392 3126 (vardagar kl. 8.15-16)

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter