Vattendistributionen är avbruten och vattenledningar kloreras i fastigheten 26.4.2017 i Hannusåkers område i staden Esbo/Efter klorering dricksvattnet ska kokas

​Orsak av avbrott i vattendistribution är ett nytt brott i vattenlednings- och avloppsverk. Vi beklagar störningen.

Område/adress:  Esbo/ Hannusåker/ Hannusåker 8, 10, 12 och 14. Varselgränden 1, 2, 4 och 6. Vattendistributionen är
avbruten 26.4.2017
Orsak: misstanke om mikrobiologisk förorening av vattnet. Under avbrott vattenledningar kloreras.
Tillfälliga vattenutdelningsstationer: ja, Varselgränden.
Uppskattad varaktighet: börjar: 26.4.2017 kl 18.00
slutar (uppskattningsvis): 27.4.2017 kl 12.00
Efter klorering dricksvattnet ska kokas.
Uppmaningen om att koka vattnet gäller: 8 egenskap
Uppmaningen om att koka vattnet gäller från: 27.4.2017 kl 12.00.
 
Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för matlagning utan att det kokats. Vattnet ska kokas i minst fem minuter. Också vatten som används i kaffe- eller vattenkokare ska först kokas. Efter att vattnet kokats är det användbart även efter att det svalnat.

Kranvatten kan användas för toalettspolning. Kranvatten kan användas som vanligt för att tvätta sig, om vattnet inte har en avvikande färg eller lukt. Också disken kan diskas med vatten som inte kokats, men den ska torkas ordentligt.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner.

Om du misstänker att du fått magsymtom på grund av dricksvattnet ber vi att du kontaktar din egen hälsocentral för bedömning av vårdbehovet. Om symtomen är lindriga eller redan har upphört, ska du meddela Esbo/ Helsingfors/ Vanda/ Grankulla stadens ansvariga skötare för smittsamma sjukdomar per e-post.

 Vi ber invånarna att kontrollera att kranvattnet är klart och inte har en stark klorlukt. Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln eller disponenten eller HRM:s Jour för felanmälan i vattenförsörjningen 09 1561 3000 eller Esboregionens  miljö- och hälsoskydd.

 Även om kranvattnet skulle vara klart direkt rekommenderar vi att man ändå tappar vatten ur alla kranar och vattenanslutningar (t.ex. tvättmaskinsanslutningen) i två minuter innan vattnet används för första gången.

 Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM. 

 Om en avvikelse i vattenkvaliteten har orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansökan. Ersättningsansökan skickas till adressen: HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM eller till adressen kirjaamo@hsy.fi. Vi rekommenderar att alla ansökningar från samma fastighet skickas in på samma gång via disponenten.

 

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo
Målgrupp: Invånare; Disponenter