Insamlingen av plastförpackningar utvidgas i september

Insamlingen av plastförpackningar från bostadsfastigheter utvidgas från och med september. Nu kan alla bostadsfastigheter i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt anslutas till insamlingen. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) inledde våren 2016 ett pilotprojekt där man samlade in plastförpackningar från cirka 3 200 fastigheter.

Genom att samla in plastförpackningar minskar fastigheternas avfallskostnader och samtidigt främjas materialåtervinning. Insamlingen av plastförpackningar kostar en tredjedel mindre än insamlingen av blandavfall.

I insamlingskärlet får läggas olika livsmedelsförpackningar, såsom yoghurtburkar, smöraskar samt påläggs-, ost- och färdigmatsförpackningar. Tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar samt plastflaskor, -dunkar och -burkar är också plastförpackningar. Dessutom kan plastkassar, -påsar och -omslag läggas i kärlet.

På webbplatsen hsy.fi/avfallsguide kan du kontrollera om avfallet hör hemma i insamlingskärlet för plastförpackningar.

De insamlade plastförpackningarna behandlas i Riihimäki på Fortums plastbearbetningsanläggning och levereras sedan till industrin för återvinning. Av återvunnen plast tillverkas till exempel plastkassar, blomkrukor och hinkar.

Läs mer: hsy.fi/plastforpackningar

Tema: Avfallssortering och återvinning; Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter