Vattendistributionen är återställd i Botby gård, Helsingfors

​Vi har reparerat alla tre vattenledningar som bröt på tisdag 18.7.2017 i Botby gård. Vattendistributionen fungerar till alla fastigheter igen. Rörbrottet påverkade vattendistributionen i Klåvusvägen, Kuutsalovägen och Botbygårdsvägen.

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Vi beklagar störningen.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare