Tre rörbrott i Botby gård i Helsingfors

Uppdaterad 19.7.2017 kl. 14:19

Det hände tre rörbrott på tisdag den 18 juli 2017.

Uppskattad varaktighet:

  • Botbygårdsvägen: vattendistributionen har påbörjats. Arbetet påverkar trafiken ännu.
  • Klåvusvägen 7, 10 och 12: vattendistributionen har påbörjats, trafiken normal
  • Kuutsalovägen: vattendistributionen har påbörjats, trafiken normal

Orsak till avbrut/störningen:
Rörbrott

Efter störningar i distributionen kan sediment från vattenledningarnas väggar lossna på grund av att vattnets strömningsriktning och trycket varierar. Om vattnet är brunt eller grumligt ska du låta vatten rinna ur alla kranar tills vattnet är klart. Om vattnet inte har klarnat efter att ha tappats i tio minuter, ber vi dig anmäla situationen till HRM:s vattenförsörjnings feljour på tfn 09 1561 3000.

Vi beklagar störningen.

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter