Rörbrott i Nordsjö/Rastböle i Helsingfors, rinnande vattnet från vattenposter hör till reparationsarbetet

Det hände ett rörbrott på lördag den 2 september 2017. Vattendistributionen är avbruten i område Gjutängsvägen, Gjutängsstigen och Aspholmsvägen.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer: Stenholmsvägen 12 och korsning av Skrattmossstigen och Trutholmsvägen

Uppskattad varaktighet: slutar 3.9.2017 kl 05.00

Vi har fått anmälningar om grumligt vatten från Rastbölestråket 5, Vandrargatan 6 och Vandrargränden. På grund av detta vi sköljer vattenrör i områden och låter vattnet rinna från vattenposter.

Vi beklagar störningen.

 

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Disponenter; Företag och samfund; Invånare