Begäran om att avläsa vattenmätaren skickades av misstag tre gånger

​På grund av ett mänskligt fel har en del av våra kunder fått tre brev med begäran om att avläsa vattenmätaren. De överflödiga breven postades den 2–3 februari 2016.

Det räcker med att meddela vattenmätarställningen en gång, även om du skulle ha fått flera brev med begäran om att avläsa vattenmätaren. De överflödiga breven med begäran om att avläsa vattenmätaren kan slängas. Du kan meddela vattenmätarställningen via de elektroniska tjänsterna på HRM:s webbplats eller per post på blanketten som medföljer begäran om att avläsa vattenmätaren.

Vi beklagar förvirringen som vårt misstag eventuellt har orsakat dig.

Tema: Kundtjänst; Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Företag och samfund; Invånare; Disponenter