Vattendistributionen är avbruten och vattenledningar kloreras i Alkuvägen i staden Espoo

  • område/adress: Alkuvägen, Espoo 

  • tillfälliga vattenutdelningsstationer: Alkuvägen 5-7

  • orsak: rörbrott/misstanke om mikrobiologisk förorening av vattnet

  • uppskattad varaktighet: börjar 23.11.2016, slutar (uppskattningsvis) 24.11.2016

Under kloreringen får det klorerade vattnet inte användas för annat än för att spola toaletten. Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för att tvätta sig eftersom detta kan orsaka irritationsbesvär. Vattnet är dock inte hälsofarligt om det intas. De boende uppmanas att låta kranarna i bostaden rinna tills vattnet från samtliga kranar har en tydlig klorlukt. HRM:s personal har jour på området och assisterar vid behov de boende.  

Efter kloreringen kommer ledningarna att spolas. De boende ska låta kranarna rinna så att det klorerade vattnet avlägsnas från fastighetens ledningar. Efter spolningen tar HRM prov i fastigheten för att säkerställa vattenkvaliteten. 

Uppmaningen gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner: 24.11.2016 kl. 15:00 

Vi beklagar störningen. 

HRM:s vattenförsörjnings feljour, tfn 09 1561 3000 


 

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo
Målgrupp: Invånare; Disponenter