Stamvattenledningen i västra Esbo tas i bruk – Dämmans vattenreningsverk stängs vid årsslutet

Stamvattenledningen i västra Esbo kommer att användas fullt ut vid vattenförsörjningen från och med november–december. Efter driftsättningen läggs verksamheten vid Dämmans vattenreningsverk i Esbo ned.

Den nya kopplingen till stamvattennätet kommer att göra vattenförsörjningen säkrare och se till att vattnet räcker till även när invånarantalet ökar. Vatten kan i fortsättningen ledas från Helsingfors till Esbo via två av varandra oberoende vattenledningsförbindelser.
 
Efter att stamvattenledningen i västra Esbo tagits i bruk producerar vi vatten för hela huvudstadsregionen i två vattenreningsverk, Långforsen och Gammelstaden. Båda verken får sitt råvatten från Päijänne och de har en likadan reningsprocess.

Driftsättningen av stamvattenledningen påbörjas stegvis från och med 21.11. Medan driftsättningen pågår flyttas gränsen för Grankulla tryckkrets. Detta kan göra att vattnets flödesriktning förändras på följande områden:

 • Esbo centrum
 • Esboviken
 • Gumböle
 • Köklax 
 • Krämarberget
 • Kyrkträsket
 • Alberga
 • Gloms
 • Mickels
 • Morby
 • Smedjebacka
 • Äskrödjan
 • Ullasbacka

Det kan lossna sediment från vattenledningarnas väggar till följd av de förändrade flödesriktningarna och tryckvariationerna. Om vattnet är brunt eller grumligt, ska du spola vatten ur alla kranar tills det är klart. Om vattnet inte blir klart när du har spolat det i tio minuter, ber vi dig anmäla detta till HRM:s feljour för vattenförsörjningen, tfn 09 1561 3000.

Mer information om ibruktagandet

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter