Solpaneler har tagit över Viksbacka avloppsreningsverkets tak

Viksbacka avloppsreningsverks tak i Helsingfors har fått ett nytt utseende. I vår har man på taken monterat sammanlagt 886 solpaneler. Elen som de producerar i kombination med verkets övriga produktion täcker allt som allt 70 procent av reningsverkets elförbrukning. Tack vare panelerna blir Viksbacka Finlands femte största solkraftverk. Solkraftverket är en del av HRM:s energieffektivitetsprogram, där HRM förbinder sig till ett energibesparingsmål på nio procent fram till 2016 jämfört med nivån 2010.

 

Taket till Finlands och Nordens största avloppsreningsverk fylls med solpaneler

 

Viksbacka solkraftverk är Finlands femte största

 Reningsverket som huvudsakligen är byggt i berget togs i bruk år 1994. Vid Viksbacka bergreningsverk behandlas utöver avloppsvatten från Helsingfors även vatten från mellersta och östra Vanda, Kervo, Tusby, Träskända och Sibbo, alltså avloppsvatten från ungefär 800 000 invånare och från områdets industri. 


 
 

Avloppsvattenreningsprocessen förbrukar mycket energi. Fastän det nya solkraftverket i Viksbacka är stort med finländska mått mätt täcker det endast 0,6 procent av reningsverkets elförbrukning. Vid Viksbacka samlar man energi genom ta till vara värmen från avloppsvattnet och ventilationen samt genom att producera gas genom att röta slammet. Reningsverket är i dag helt självförsörjande beträffande värme och i och med ibruktagningen av solpanelerna till cirka 70 procent självförsörjande beträffande el.


 


 


 


 

Utnyttjandet av solenergi är en del av HRM:s energieffektivitetsprogram

 

Det sluttande taket på landmärket Heka vid Krönvägen 44 i Viksbacka sticker upp i bakgrunden 


 


 


 


 


 

 

Solpanelerna genererar uppskattningsvis 211 MWh energi per år Detta ger kraftverket en nominell effekt på 257 kWp. Den genererade solenergin utnyttjas i avloppsvattenreningsverkets eget elnät.

Tema: Ilmastoystävällinen arki
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Asiantuntijat; Företag och samfund; Invånare