Rena prov – vattnet kan användas som vanligt på Alkuvägen i Esbo

Det tidigare meddelandet och uppmaningen om att koka vattnet gavs 24.11.2016.

Uppmaningen att koka vattnet upphävs. Vattenproven är rena, vilket innebär att vattnet åter kan användas som vanligt.

Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg eller lukt, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med fastighetsskötseln eller disponenten.

Ett avbrott i leveransen av hushållsvatten kompenseras till kunderna i enlighet med lagen om vattentjänster och HRM:s vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen för ett avbrott som varar över tolv timmar beaktas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM.

Om en avvikelse i vattenkvaliteten har orsakat person- eller egendomsskador ska ersättning ansökas separat med en skriftlig ansökan. Ersättningsansökan skickas till adressen: HRM:s registratorskontor, PB 100, 00066 HRM eller till adressen kirjaamo(at)hsy.fi. Vi rekommenderar att alla ansökningar från samma fastighet skickas in på samma gång via disponenten.

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo
Målgrupp: Invånare; Disponenter