Provanvändning av ny stamvattenledning i västra Esbo inleds den 18 oktober

I slutet av året tas en ny stamvattenledning i bruk i västra Esbo. Nu har ledningen desinfekterats och provanvändning av ledningen inleds den 18 oktober. Provanvändningen pågår till den 10 november.  Under provanvändningen av vattenledningen kan vattnets flödesriktning förändras kortvarigt och lokalt i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Vattenkvaliteten följs upp på ett effektiviserat sätt.   

Om vattnet är brunt eller grumligt, ska du spola vatten ur alla kranar tills det är klart. Om vattnet inte blir klart när du har spolat det i tio minuter, ber vi dig anmäla detta till HRM:s feljour för vattenförsörjningen, tfn 09 1561 3000. Stamvattenledningen i västra Esbo kommer att användas fullt ut vid vattenförsörjningen från och med slutet av november.

Mer information om ibruktagandet

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Kyrkslätt
Målgrupp: