Misstanke om förorening av vattnet – dricksvattnet ska kokas i Alkuvägen i Esbo

Område/adress: Esbo/Alkuvägen
Uppmaningen om att koka vattnet gäller från: 24.11.2016 kl. 12:00. Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.
Orsak: Vattenledningarna har klorerats på grund av läckage. Kloreringens effekt kontrolleras med provtagning.
Först låta vatten rinna ur alla kranar (min. 5 min.) tills vattnet är klart.

Kranvatten kan inte användas som dricksvatten eller för matlagning utan att det kokats. Vattnet ska kokas i minst fem minuter. Också vatten som används i kaffe- eller vattenkokare ska först kokas. Efter att vattnet kokats är det användbart även efter att det svalnat.

Kranvatten kan användas för toalettspolning. Kranvatten kan användas som vanligt för att tvätta sig, om vattnet inte har en avvikande färg eller lukt. Också disken kan diskas med vatten som inte kokats, men den ska torkas ordentligt.

Tillfälliga vattenutdelningsstationer:

Alkuvägen 5-7
Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare. Vi tar prover på vatten och ger sedan nya instruktioner:
25.11.2016 kl. 15:00

HRM:s journummer, tfn 09 1561 3000, Esboregionens miljö- och hälsoskydd tfn 09 816 23900

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo
Målgrupp: Invånare; Disponenter; Företag och samfund