HRM testar sms-systemet för information vid vattenavbrott

HRM testar i slutet av augusti i Hålvik sitt sms-system som snart tas i bruk. Detta görs i samband med underhållsarbetet på vattenförsörjningsnätet 31.8.2016. Vi håller under hösten på att ta i bruk ett sms-informationssystem vid planerade avbrott i vattenförsörjningen inom hela vårt verksamhetsområde. Nu testar vi systemet vid ett verkligt avbrott.

De planerade avbrotten i vattenförsörjningen är i regel förknippade med byggande och underhåll av vattenförsörjningsnätet. Vi vill genom tjänsten underlätta kundernas vardag och erbjuda dem en ny kanal för mottagning av information om vattenavbrott. Tidigare har informationen skett genom att dela ut pappersmeddelanden.

Tjänsten kostar inte något för användarna. Vi får kontaktuppgifterna till dem som bor i området via telefonoperatören, vilket gör att vi i så stor omfattning som möjligt når till exempel alla höghusinvånare. 

Informationen om avbrott skickas till mobiltelefonabonnemang som ett sms. Sms-meddelanden skickas inte till hemliga nummer. När systemet officiellt har tagits i bruk senare i höst, kan du lägga till dina uppgifter i vårt system via vår webbplats på finska www.hsy.fi/ennakoidutkatkot. Vi informerar senare om när systemet tas i bruk.

Ditt nummer överlåts inte till andra aktörer. Senare kommer man att kunna beställa tjänsten så att den omfattar flera driftställen, till exempel hemmet, en äldre persons hem eller arbetsplatsen. Du kan också säga upp systemet via vår webbplats.

När vi officiellt tar i bruk systemet, beaktar vi i utskicket av meddelanden även de hushåll som saknar mobiltelefon. När systemet officiellt har tagits i bruk kommer de invånare som bor på ett vattenavbrottsområde, men som saknar mobiltelefon, att bli uppringda av en robot som läser upp samma meddelande som står i sms:et.

Meddelandet skickas på finska och svenska 29.8.2016 och vattenavbrottet är 31.8.2016. Vi strävar också i fortsättningen efter att skicka meddelandena minst två arbetsdagar före avbrotten. Meddelandet visas även på vår webbplats på www.hsy.fi/ennakoidutkatkot och i alla meddelanden finns det en länk till denna sida. Sms-systemet är enkelriktat, det vill säga du kan inte svara på meddelandena.

Om du vill ge respons på sms-systemet eller meddelandena, ber vi dig göra det med vår responsblankett eller direkt till kundtjänsten 09 1561 2110 (vardagar kl. 8.30–15.30) eller per e-post på asiakaspalvelu(at)hsy.fi

Akuta störningar i vattendistributionen framgår av finska sidan www.hsy.fi/vesikatkot

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter; Företag och samfund