HRM tar i bruk ett sms-system för att informera om underhållsarbeten på vattenförsörjningsnätet

HRM tar i bruk den torsdag 5.10.2016 ett sms-system för att på förhand informera invånarna om planerat underhåll på vattenförsörjningsnätet. De planerade avbrotten i vattenförsörjningen är i regel förknippade med byggande och underhåll av vattenförsörjningsnätet. Vi vill genom tjänsten underlätta invånarnas vardag och erbjuda dem en ny kanal för mottagning av information om vattenavbrott. Tidigare har informationen skett genom att dela ut pappersmeddelanden. Nu avstår vi från utdelning av pappersmeddelanden.

Tjänsten kostar inte något för användarna. Operatörerna förser oss med kontaktuppgifterna till dem som bor på området. Informationen om avbrott skickas till mobiltelefonabonnemang som ett sms. De invånare som bor på området i fråga, men som saknar mobiltelefon, kommer att bli uppringda av en robot som läser upp samma meddelande som står i sms:et.

Sms skickas inte till hemliga nummer, men om du vill kan du lägga till din information i systemet på vår webbplats www.hsy.fi/vesikatkot.  Ditt nummer används endast för att informera om vattenavbrott. Man kommer att kunna beställa tjänsten så att den omfattar flera driftställen, till exempel hemmet, en äldre förälders hem eller arbetsplatsen. Du kan också säga upp systemet om du så vill.

Meddelandet skickas till mobiltelefonerna på finska och svenska cirka två dygn före vattenavbrottet. Meddelandet kommer också att visas på sidan ovan, det vill säga på www.hsy.fi/vesikatkot och varje meddelande innehåller en länk till sidan. Sms-systemet är enkelriktat, det vill säga du kan inte svara på meddelandena.

Om du vill ge respons gällande sms-systemet eller meddelandena, ber vi dig ge den via vår responsblankett eller direkt per e-post på vesikatkopalaute(at)hsy.fi.

Akuta och oförutsedda störningar i vattendistributionen visas fortfarande på sidan www.hsy.fi/vesikatkot.

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Disponenter; Företag och samfund