Det är inte längre förbjudet att använda vattnet i Mickels

Vi har spolat vattenledningarna i Mickels under kvällen och natten. Vattenprover som togs i morse, tisdagen den 1.11, visar att spolningen har varit tillräcklig. Hushållsvattnets grumlighet och pH-värde är åter normala. Vattenproverna som togs i går, måndagen den 31.10, innehöll inte koliforma bakterier som indikerar förorening.  För att säkra vattnets mikrobiologiska kvalitet höjer vi klorhalten. Vattnet kan därför lukta och smaka klor. Esbo stads hälsoskyddsmyndighet har beslutat avbryta förbudet att använda kranvatten i Mickels.

Kranvattnet kan från och med nu användas som vanligt som dricks- och hushållsvatten
 
Om kranvattnet är grumligt eller har en avvikande färg, ska man låta kranen rinna tills vattnet är klart. Om vattenkvaliteten inte har förbättrats efter att vattnet tappats cirka tio minuter ska du ta kontakt med HRM:s journummer för felanmälan på tfn 09 1561 3000.

Begränsning av vattenavvändningen kompenseras till kunderna enligt lagen om vattentjänster och HRM vattenförsörjnings allmänna leveransvillkor. Kompensationen iakttas senare i fastighetens vattenfaktura och behöver därmed inte ansökas separat hos HRM. 
 
Om avvikelsen i vattenkvaliteten har orsakat skador för personer eller egendom ska man ansöka om ersättning separat med en skriftlig ansökan. Ersättningsansökan skickas till adressen: HRM:s registratur, PB 100, 00066 HRM eller till adressen kirjaamo@hsy.fi. Vi rekommenderar att alla ansökningar från fastigheten samlas ihop och skickas tillsammans via disponenten.
 
HRM beklagar det inträffade och tackar invånarna för tålamodet och samarbetet under störningssituationen.
 
Vid behov får du mer information i HRM:s kundtjänst på tfn 09 1561 2110, vardagar kl. 8.30–15.30, och på vår webbplats.

Meddelande till boende 31.10.2016 >>

Tema: Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo
Målgrupp: Asiantuntijat; Disponenter; Företag och samfund; Invånare; Opettajat