Åsiktsyttringen orsakar störningar i HRM:s tjänster fredagen den 18.9.

Åsiktsyttringen fredagen den 18 september kommer att inverka på HRM:s tjänster.

För en del fastigheter ändras avfallens transportdag med en dag. Hos en del fastigheter hämtas avfallet en dag tidigare, hos andra en dag senare. Avfallshämtningarna fortsätter också på lördagen.

Vi strävar till att hålla Sortti-stationerna öppna under normala öppethållningstider.

Behandlingen av ärenden kan ske långsammare än normalt i bl.a. kundtjänsten, telefonväxeln och vattenförsörjningens anslutningsärenden.

Tema: Avfallssortering och återvinning; Hemmets vattenfrågor; Kundtjänst
Stad: Esbo; Grankulla; Helsingfors; Kyrkslätt; Vanda
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter