Kundtjänsten för anslutsingsärenden i Helsingfors är stängd den 30 november 2015 kl. 8.30–13.00

Vattenförsörjningens kundtjänst för anslutningsärenden i Helsingfors är stängd den 30 Novemver 2015 på grund av personalutbildning.

Anslutningsutlåtanden, anslutningsavtal eller ägarbyten kan inte göras mellan utbildningen.

Du kan lämna oss ett meddelande till HRMs kundtjänst, tel. 09 1561 2110 eller per e-post till vesiliitos.helsinki(at)hsy.fi (anslutningsutlåtanden) och vesisopimus.helsinki(at)hsy.fi (anslutningsavtal).


 

Tema: Hemmets vattenfrågor
Stad: Helsingfors
Målgrupp: Invånare; Företag och samfund; Disponenter