Vattenfaktura

Vattenfakturan består av grundavgifter och bruksavgifter. På vattenfakturan finns egna rader för:

  • bruksavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgifter för vatten och avlopp
  • grundavgift för dagvatten, om fastigheten ligger i dräneringsområde för dagvatten.

Vi skickar vattenfakturorna och begäran om att avläsa vattenmätaren till den adress som du har angett. Meddela adressändringar till vår kundtjänst, till exempel när disponenten eller bokföringsbyrån ändrar. På så sätt kan vi skicka fakturan eller avläsningskortet för vattenmätare till rätt person eller aktör. Meddela även alltid vattenmätarvärdet i samband med ändringarna.

Observera att i regel ansvarar den part som har ingått ett avtal med oss, det vill säga avtalsparten, för fakturan. Detta gäller även situationer där den som betalar fakturan är en hyresgäst. Vi kan, med hyresvärdens skriftliga samtycke, teckna ett skriftligt vattenförbrukningsavtal med hyresgästen.

Vattenfaktura är uppskattningsfaktura eller utjämningsfaktura

Uppskattningsfaktura

Med en uppskattningsfaktura debiterar vi bruksavgifter enligt en årsuppskattning. Den uppskattade årsförbrukningen beräknas utgående från de vattenmätarvärden du har meddelat och den tidigare vattenförbrukningen. Vi utjämnar bruksavgifter med utjämningsfaktura. Fram till att du har meddelat mätarvärdet får du enbart uppskattningsfakturor som grundar sig på det senast meddelade mätarvärdet.

Den genomsnittliga vattenförbrukningen uppskattas till cirka 50 kubikmeter/person/år. Som ny kund fakturerar vi dig utgående från den här uppskattningen tills dess du meddelar mätarvärdet. Utgående från mätarvärdet ändrar vi den uppskattade årsförbrukningen efter behov.

Vi skickar en uppskattningsfaktura varje månad om slutsumman på uppskattningsfakturan överstiger 50 euro och vattenmätarvärdet inte har meddelats. Vi fakturerar vattenförbrukningen en månad i efterhand, det vill säga att vi i maj fakturerar den uppskattade förbrukningen och grundavgifterna för april.

Utjämningsfaktura

Vi skickar dig en utjämningsfaktura när du har meddelat vattenmätarvärdet. Med en utjämningsfaktura debiterar vi vattenmängden enligt den verkliga förbrukningen. Utgående från detta avdras de avgifter du redan har betalat med uppskattningsfakturorna från den summa som debiteras. Skillnaden antingen debiteras eller gottgörs.

Vi skickar en avläsningsfaktura till dig varje gång du meddelar vattenmätarvärdet, oberoende av fakturans slutsumma. På så sätt kan vi så snabbt som möjligt utjämna faktureringen enligt den verkliga förbrukningen. Om värdet mellan den uppskattade och den verkliga förbrukningen har varit mycket liten kan också fakturans slutsumma vara liten.

Utjämningsfakturan grundar sig på antagandet att du har betalat de tidigare förfallna fakturorna. Om du har tidigare förfallna fakturor som inte har betalats ska du, utöver utjämningsfakturan, även betala dessa.

Det lönar sig att regelbundet meddela vattenmätarvärdet

Om du endast vill få fakturor som grundar sig på vattenmätarvärdet ska du avläsa vattenmätaren i början av månaden och meddela värdet senast den fjärde dagen i månaden. Då skickar vi endast avläsningsfakturor till dig.
Om du sparar och alltid skickar värdet till oss den första dagen i månaden får du en utjämningsfaktura enligt kalendermånad, till exempel 1.3–31.3.

Om du inte skickar vattenmätarvärdet till oss i början av månaden skickar vi i mitten av månaden en uppskattningsfaktura som grundar sig på en årsprognos beräknad enligt de värden du tidigare har meddelat.
Vi skickar uppskattningsfakturor varje månad tills vi åter får följande vattenmätarvärde. Då kan vi utgående från detta skicka en utjämningsfaktura.

Meddela vattenmätaravläsningen