Om webbplatsen och ett tillgänglighetsutlåtande

Webbtjänsten hsy.fi publiceras på finska, svenska och engelska. Webbplatsen innehåller versioner på svenska och engelska som är mer begränsade än den finska versionen. Du kan söka i tjänsten genom att bläddra igenom temana eller genom att använda sökord. Varje sida har tillgång till sökfunktionen, samt kontaktinformation och ett feedbackformulär.

Länkarna på webbplatsen öppnas i ett nytt webbläsarfönster om informationen finns på en annan webbsida. Du kan komma tillbaka till HRM:s webbplats genom att stänga det nya fönstret. För att läsa pdf-filer på webbplatsen behöver du ett gratis Acrobat Reader-program som kan hämtas från Adobes webbsida.

Webbplatsens cookies

YouTube-cookies

I YouTube-videorna som är inbäddade i vår webbsida har vi använt YouTubes sekretesspolicy-inställning, och på grund av detta förmedlas inte uppgifterna om webbsidans besökare till YouTube om inte besökaren tittar på videon. Du hittar mer information i Googles anvisningar “Bädda in videor och spellistor”.

Teknisk funktionalitet

Vår webbplats är responsiv, så den anpassar sig till enheter i olika storlekar. Webbplatsen fungerar bäst med den senaste versionen av webbläsarna.

Rättigheter

Rättigheterna till HSY.fi:s material tillhör samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster, om inte annat anges. Du kan fritt länka till webbplatsens innehåll.

Upphovsrätten till fotografier, annat bildmaterial och kartor tillhör fotograferna, dom som gjort bilderna eller HRM. Man måste alltid separat avtala med HRM om användningen av detta material.

Ansvar

HRM ansvarar för innehållet i HSY.fi och strävar efter att hålla den så aktuell som möjligt. Vi eftersträvar att så fort som möjligt rätta till fel som upptäckts. HRM garanterar dock inte att allt innehåll på sidorna är korrekt hela tiden.

HRM är inte ansvarig gentemot användaren eller en tredje part för direkta eller indirekta skador som orsakats av eventuella fel eller ofullständigheter i webbplatsens information. HRM ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador som orsakats av användning eller tolkning av tjänsten.

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. HRM ansvarar inte för innehållet på externa aktörers webbplatser eller för länkarnas funktionalitet.

Vi strävar efter att vår HSY.fi-webbplats ska fungera ostört. HRM ansvarar dock inte för eventuella driftsfel, till exempel på grund av underhållsarbete, tekniska fel eller andra liknande orsaker, eller för eventuella avbrott i dataanslutningar eller internetanslutningar.

HRM ansvarar inte för en skada som orsakats av webbplatsens funktion eller av att den inte fungerar.

HSY.fi-nättjänstens tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande beskriver hur hsy.fi-webbplatsen följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka bristerna är i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss feedback om tillgänglighetsfrågor.

HRM (Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster) ansvarar för denna nättjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Den här nättjänsten uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som krävs enligt lag (WCAG-kriterierna 2.1). Det finns vissa tillgänglighetsbrister i nättjänsten, vilka beskrivs närmare nedan.

Märkte du några brister i tillgänglighet?

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra nättjänstens tillgänglighet. Om du hittar några problem som inte beskrivs på denna sida, berätta om dem för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar inom 14 dagar.

Övervakning av tillgänglighet

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge feedback till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras noggrant hur man kan göra ett klagomål och hur ärendet hanteras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för övervakning av tillgänglighet

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer växel 0295 016 000

Mer detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Nättjänsten är inte ännu helt tillgänglig.

Innehåll eller funktioner som inte ännu är åtkomliga

  • Det finns mindre brister i användningen av olika rubriknivåer, både på nättjänstens innehållssidor och i PDF-filerna. Vissa rubriknivåer har hoppats över och objekt som inte är rubriker (t.ex. vissa länkar) har markerats som rubriker. Rubrikerna i PDF-filer är inte markerade korrekt. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
  • Det finns några oklara länktexter i nättjänsten. (WCAG 2.4.4)
  • Vissa PDF-filer har bilder för vilka man inte har fastställt beskrivande textmotsvarigheter. Det finns också några bilder på själva webbplatsen som inte har några textmotsvarigheter. (WCAG 1.1.1)
  • På vissa sidor har man använt vissa färgkombinationer som inte har tillräckliga kontraster. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Det är utmanande och i vissa fall omöjligt att använda vissa funktioner med skärmläsaren eller tangentkommandon (t.ex. avgränsningarna i sökningen av de senaste störningarna i vattendistributionen). (WCAG 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2)
  • Det finns brister i användningen av tangentbordet vid sökning och avgränsning av sökning. (WCAG 2.1.1)
  • Runt vissa element sticker inte tangentbordspekaren ut eller sticker ut mycket svagt. (WCAG 2.4.7)
  • Vissa skärmläsare ser inte länken Hoppa till huvudinnehåll. På samma sätt döljs sökfunktionen för vissa skärmläsare bakom en textfri bild. Dessutom saknas sökvägen på vissa sidor. (WCAG 2.4.5, 3.2.3)
  • Skärmläsaren läser vissa rubriker över flera rader, och avbryter dem felaktigt. Dessutom “fastnar” skärmläsaren vid vissa länkar och läser dom flera gånger. Därför är läsordningen inte helt korrekt. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Onlinetjänsten använder Tableau-applikationen för att presentera statistisk information. Appen är inte helt åtkomlig med tangentbord, skärmläsare eller andra hjälpmedel. Det är dock möjligt att ladda ner materialet som en Excel-fil.

Tillgänglighetskraven gäller inte för vissa innehåll

Det finns videor på nättjänsten som inte är tillgängliga. De saknar undertexter, syntolkning och det är problem med tangentbordsanvändningen. Multimedieinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver inte göras tillgängligt i efterskott eller tas bort från webbplatsen.

Nättjänsten innehåller karttjänster som tillhandahålls av en tredje part, dessa är inte tillgängliga. Lagen tillåter dock ett undantag för kartinnehåll: kartor och karttjänster behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Iakttagelserna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en tredje parts bedömning av huruvida nättjänsten uppfyller de krav som anges i lag.

Nättjänsten publicerades 11.6.2020.

Detta utlåtande utarbetades 11.6.2020.

Utlåtandet uppdaterades senast 17.6.2020.